Σοφία Στάμου

Σοφία Στάμου

Διευθύντρια Επικοινωνίας, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI”

Η δράση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ VINCI

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI είναι Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα δεκάδες οργανισμούς και συλλόγους, στις περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες που συμμετέχει ο όμιλος VINCI. Με αναπόσπαστους συμμετέχοντες τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, την Ολυμπία Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, έχει μακροχρόνια δέσμευση στην υποστήριξη δραστηριοτήτων και έργων που συμβάλλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων.
Ο Όμιλος VINCI αντιλαμβάνεται την παρουσία του στην Ελλάδα με τρόπο ολιστικό, επιδιώκοντας σταθερά να αφήνει πίσω του ένα θετικό αποτύπωμα στην Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Ειδικότερα μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ VINCI, ακολουθεί πιστά μια βασική αρχή: Ο αντίκτυπος της δραστηριότητάς του να μην περιορίζεται στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά να δημιουργεί συνθήκες ανθεκτικότητας στις συγκυρίες, μέσα από πρωτοβουλίες, ενέργειες και συνέργειες που στοχεύουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.