Σοφία Τατά

Σοφία Τατά

Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, METRO

Πρόγραμμα Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη πόλη

Το πρόγραμμα «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη» απευθύνεται σε παιδιά 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού και εστιάζει στη χρήση των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το ποδήλατο καθώς είναι το πιο φιλικό μέσο μετακίνησης για κοντινές αποστάσεις!
Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, τα My market, με το πρόγραμμα «Μαθαίνω για το Ποδήλατο», φέρνουν τα παιδιά κοντά στο ποδήλατο μέσα από έναν διασκεδαστικό και πρωτότυπο «μάθημα», εκπαιδεύοντας ουσιαστικά και σωστά τους ποδηλάτες του αύριο. Τα παιδιά μαθαίνουν, από νωρίς, τη σωστή χρήση του ποδηλάτου ώστε οι πόλεις μας, στο μέλλον, να έχουν περισσότερους ποδηλάτες και να είναι πιο Όμορφες πόλεις.