Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ / Γραμματέας Δ.Σ. CSR HELLAS

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Green Skills for all Employees: Skilling up in the workplace. A challenge for CSR and Sustainability Strategy