Θάνος Μπελαλίδης

Θάνος Μπελαλίδης

Επικοινωνιολόγος, ειδικός βιωσιμότητας, Συνιδρυτής Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης, εταίρος Sympraxis

Greenwashing - το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις